قوانین و مقررات :

o       این سایت به هیچ وجه اطلاعات منحصر بفرد کاربران را به اشخاص و طرفین غیر واگذار نخواهد کرد و ضمنا با استفاده از آخرین فن آوری ها متعهد است حتی المقدور از حریم شخصی کاربران دفاع کند.

o        این سایت تحت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران غعالیت نموده و هرگونه بارگزاری مطالب با مضامین سیاسی ممنوع می باشد. در صورت مشاهده فایل ها حذف و بازپرداختی بابت این موضوع به مشتری نخواهد شد.

o       کاربری که درخواست غرفه از شرکت می نماید متعهد می گردد مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت، موسسه، سایت و … درخواست کننده غرفه بوده و تمام مسئولیت فایل های بارگزاری شده را بر عهده دارد. در صورت مغایرت سریعا لغو عضویت گردیده و عواقب آن بر عهده نامبرده خواهد بود.

o       بارگزاری هرگونه فایلهای خلاف قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران و عرف جامعه و هرگونه فایلهای تفرفه انگیز قومیتی ممنوع می باشد.

o       کاربر اذعان می دارد که مطالب بارگزاری شده جنبه محرمانه برای آن شرکت نداشته و قابل نشر عمومی می باشد.

o       این سایت هیچ گونه مسئولیتی را در مورد کارکرد سایت که می تواند ناشى از عوامل خارج از سیطره مدیریت این سایت می باشند (همانند نقص اینترنت، مسائل مخابراتى، تجهیزات سخت افزاری و غیره) نمی پذیرد.