توضیحات

فعال در صنعت ترانسفورماتور که شامل:
نمونه برداری روغن ، آزمون های کنترل کیفی روغن ، DGA و فورفورال همراه با تحلیل و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور ، آزمون های الکتریکال همراه با تحلیل و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور، تعمیرات ،سرویس و نگهداری ترانسفورماتور ، تصفیه فیزیکی و تعویض روغن و آموزش تخصصی و ....)

موقعیت آگهی
صفحه اینستاگرام غرفه دار
اینستاگرام
    mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید